Skip to main content

Vi har nye nettsider, - har du en tilbakemelding til oss? ☀️ 

Prisoversikt

Vi tar betalt per time og fakturerer for minimum én time per jobb. 

Arbeid uten maskiner
kr. 525 inkl. mva pr. time
Kr. 420 pr time eks mva.
Dette er arbeid hvor Senioren ikke trenger maskiner for å utføre jobben
Arbeid med maskiner
kr. 650 inkl. mva pr. time
Kr. 520 pr. time eks. mva.
Dette er arbeid hvor Senioren trenger maskiner for å utføre jobben

Andre kostnader

Reisekostnader

Vi belaster ikke for reisetid, men fakturer statens satser for kjøring mellom bosted (til Senioren) og oppmøtested.

Dersom oppdraget inkluderer kjøring, vil det påløpe ekstra kostnad.

Innleide maskiner

Dersom vi må leie maskiner, fakturer vi leiepris + 15% påslag. For eksempel jordfreser, flise kutter og varebil.

Utlegg

Dersom Senioren har utlegg på oppdraget, fakturerer vi for utlagt beløp + påslag på 15%

 

Hvordan blir pengene fordelt?

Vi er opptatt av å gi mest mulig i lønn til våre ansatte, billigste pris til våre kunder, samtidig som våre interne kostnader må bli dekket.

Alle disse tre forholdene må til dersom vi skal bli bærekraftig over tid.

Som ideelt selskap skal vi ikke ta ut overskudd fra selskapet.

Vi har brukt mye tid og krefter på å finne løsninger der vi bruker minst mulig til administrasjon.

Alle våre ansatte bruker hjemmekontor, noe som gjør at vi har ingen kostnader til kontor.

De fleste av våre prosesser er strømlinjeformet f.eks. lik pris og lik lønn. Dette er med på å gjøre administrasjonen kostnadseffektiv.

Vi velger også å være åpen om hvordan pengene blir fordelt.

88% av prisen går tilbake til samfunnet i form av lønn, skatt og avgifter. Overskuddet er beregnet å bli på ca. 1 %.

Overskudd i selskapet blir delt ut til frivillige organisasjoner med liten administrasjon og lokal tilhørighet. 

Utdeling av midler skjer ved årets slutt. 

Kakediagram pris 525