Skip to main content

Vi har nye nettsider, - har du en tilbakemelding til oss? ☀️ 

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på spørsmål vi får relatert til Seniorene. Om du ikke finner svar det du lurer på må du gjerne ta kontakt med oss direkte. 

Hvordan bestiller jeg en Senior?

Du bestiller lett en senior ved å klikke på knappen for forsiden seniorene.no

På skjema velger du hvilken avdeling som dekker ditt område

Hvilken typer arbeid utfører dere?

Vi utfører alt arbeid som ikke krever fagutdannelse eller er for farlig. Det betyr at våre ansatte er å betrakte som ufaglærte. Våre ansatte kan selvsagt bidra med råd, men det vil være du som kunde som sier hva og eventuelt hvordan du ønsker å utføre jobben.

Hva koster tjenesten og hvordan betaler jeg?

Våre tjenester koster kr. 525,- inkludert moms pr. time dersom vi ikke trenger å bruke maskiner.

Dersom jobben krever at vi bruker maskiner koster det kr. 650,- inkludert moms pr. time. 

Vi fakturer min. en time.

Vi belaster ikke for reisetid, men fakturer statens satser for kjøring mellom bosted (til Senioren) og oppmøtested. Dersom oppdraget inkluderer kjøring, vil det påløpe ekstra kostnad.

Vi sender faktura når jobben er gjort.  Vi foretrekker å sende fakturaen på mail.

Er det trygt å bruke dere?

Alle som arbeider for Seniorene er skikkelig, ryddige og ordentlige folk. Vi har hatt samtale med alle og i tillegg undersøkt referanser. Vi får svært mange positive tilbakemeldinger, og alle våre Seniorer snakker norsk.

Vi sikrer trygg og hvit betaling for utført arbeid.

Dersom jeg har lyst til å arbeide for dere - hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

På  forsiden seniorene.no  velger du : Bli en senior - så fyller du ut skjemaet.

Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for en samtale. Etter gjennomført samtale vil vi snakke med noen som kjenner deg (undersøke referanser) og så er du klar til å ta oppdrag.

Hvordan får jeg oppdrag?

Alle godkjente Seniorer i et område får regelmessig tilsendt oversikt over aktuelle oppdrag.

Du melder så din interesse for den jobbe du ønsker og tar kontakt med kunden for å avtale tidspunkt for gjennomføring.

På den måten bestemmer du selv tidspunkt for å utføre arbeidet.

Hvordan blir jeg kjent med andre Seniorer?

Vårt mål er å ha faste samlinger på vår, høst og jul, i tillegg til mer adhoc samlinger og treff.

På noen oppdrag er det flere Seniorer som arbeider sammen.

I noen avdelinger har vi en intern Facebook gruppen der alle som arbeider i samme området er med. Her blir det lagt ut informasjon og erfaringsdeling, og alle som arbeider for oss kan legge ut informasjon.

Hvor mye må jeg jobbe og hvordan får jeg lønn?

Seniorene er et selskap der hver Senior kan arbeider så mye eller lite som vedkommende ønsker.

Oppdragsmengden varierer igjennom året og vi garanterer ikke oppdrag, men håper at de fleste arbeider noe hver uke.

Etter gjennomført oppdrag vil oversendte timer danne grunnlag for lønn. Vi utbetaler lønn etterskuddsvis og innen den 10. i påfølgende måned.