Skip to main content

Vi har nye nettsider, - har du en tilbakemelding til oss? ☀️ 

HMS

Vi i Seniorene jobber mye med små og store maskiner, og det er viktig at du som ansatt har god kontroll på hvordan utstyr skal brukes

Dersom du er tvil om oppdraget er innenfor HMS reglene, ta kontakt med din avdelingsleder.

HMS er viktig og skal være en naturlig del av arbeidshverdagen og det er lav terskel for å avbryte oppdrag der HMS-risikoen er for stor.

Introduksjon til HMS

Bildene under linker til videoer som gir en innføring i helse, miljø og sikkerhet. Alle som arbeider i Seniorene skal være orientert og ha sett gjennom disse opplæringsvideoene før de setter i gang med prosjekter. 

  • Foreta en risikovurdering i forkant og når du er på stedet.
  • Ha god dialog med kunden i hele prosessen - gjør avklaringer.
  • For utstyr du ikke kjenner godt, oppdatere deg i maskinens brukermanual
  • Bruk alltid det verneutstyret som står i brukermanualen til maskinen
  • Arbeidsmiljøloven er strengere for ansatte enn privatpersoner
  • Les ansattmanualen, – og spesielt om oppdrag vi ikke skal påta oss
Gressklipper
 • Les bruksanvisning
 • Bruk hørselvern
 • Vi kan bruke kundens gressklipper
 • Bruk vernesko for å unngå skade ved at foten kommer under gressklipperen spesielt i ulent terreng.
 • Roterende blad som legg kan kutte fingre og tær, sjekk at maskinen er av før man sjekke under gressklipperen
 • Vær forsiktig ved påfylling av bensin, bruk trakt og tørk bort eventuell søling
 • Bio-klipp krever hyppig klipping av plenen.
Ryddesag
 • Skille mellom ryddesag og kantklipper er litt utydelig
 • Kantklipper og ryddesag er plassert i to ulike prisgrupper
 • Ryddesag er bensindrevet og har som regle et trekantet eller firkantet blad. Kantklipper har som regel en gøtt
 • Det kan oppstå brannfare i tørt gress når bladet til ryddesagen treffer steiner.
 • Bruk verneutstyr: Biller eller visir, hørselvern og vernesko
 • Bruk bæresele ved bruk av ryddesag
 • Vær forsiktig når du fyller på bensin

Hekksaks
  Bruk verneutstyr: hjelm, vernebriller, hørselvern, vernehansker og vernesko
 • Ha god dialog med kunden slik at kunden er informert om at hekker som er lenge siden de ble klippet kan bli litt «barberte»
 • Bruk gjerne mål på kroppen for å få lik høyde på hekken
 • Bruk CE godkjent hekksaks
 • Vær obs på radiusen til hekksaksen og at det kan være lett å skade en medhjelper.
 • Utfør jevnlig vedlikehold og sliping av saksen.
Driller
 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Tilpass drillen til behovet
 • Små driller tar vi ikke ekstra betalt for
 • Fare for tilbakeslag
 • Unngå vibrasjonsskade (ta pauser)
 • Fare for kjemikalie stoffer i støv
Spikerpistol
 • Viktigste verneutstyr: Hørselvern og vernebriller med kantbeskyttels
 • Unngå skudd på avveie
 • Ikke hold ledig hånd for nær spikerskuddet
 • Juster riktig dybde
 • Pass på rør og ledninger bak skuddmålet
Pussemaskin og høvel
 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Praktisk med batteridrevne
 • Hold ledig hånd og andre personer i god avstand
 • Gjør støvtiltak – snakk med kunden
Diverse sager
 • Viktigste verneutstyr: Støvmaske, hørselvern og vernebriller
 • Ikke fjerne/ombygge sikkerhetstiltak på maskinen
 • Sjekk at det er fri bane i sagsporet under/bak det du sager.
 • Gjør støvtiltak – snakk med kunden
 • Ikke bruk klær som kan vikle seg inn i sagbladet
 • Hold dine og andres hender i betryggende avstand fra bladet