Skip to main content

Vi har nye nettsider, - har du en tilbakemelding til oss? ☀️ 

Seniorer, - en samfunnsressurs

kollasje 6

Det er opplest og vedtatt at det å få seg ny jobb når man er 55+ er vanskelig. Dette er trist både for den det gjelder, men også for samfunnet som går glipp av store arbeidsressurser.

I BT den 2.september skrev Tollak Hjelmervik - Leder av helseutvalget, Pensjonistforbundet Hordaland. «Vi eldre vil bidra – spør oss.»

Jeg vet at eldre vil bidra som medborgere. Eldre ønsker å påta seg småjobber for andre som trenger hjelp til vedlikehold, hagearbeid, handling eller kun sosial kontakt i hverdagen.

Vi opplever å ha kommet med et lite bidrag til løsningen for hvordan sysselsette eldre som fortsatt ønsker å bidra med sine ressurser som medborgere også etter fylte 55.

I 2016 etablerte vi Seniorene AS – et selskap som kobler arbeidsglade seniorer med folk - gjerne eldre hjemmeboende – som trenger hjelp for å utføre småjobber.

Vårt mål er å gjøre det trygt og enkelt å få utført forefallende arbeid, og samtidig få godt voksne ut i aktiv og meningsfylt jobb.

Fast timepris gir forutsigbarhet

Vi har en fast timepris for alle typer arbeid. Det sikrer at våre kunder vet hva de må betale og våre ansatte hva de får som godtgjørelse for jobben de utfører. Som ansatt i Seniorene får medarbeidere en arbeidsplass med kolleger å gå til. Gjennom det får unge seniorer anledning til fortsatt å bidra i samfunnet, og noe meningsfullt å fylle sin hverdag med. Samtidig får de betalt for det de gjør, noe som gjør at man kan unne seg litt ekstra. Et tillegg til pensjon og eventuell annen inntekt.

For samfunnet er dette en vinn, vinn situasjon. Det er i dag ikke nok hjelpende hender til alle som vil trenge det, og denne utviklingen vil forsterke seg i tiden fremover på grunn av økende gjennomsnittsalder. Mye av det mange vil trenge hjelp til av daglige gjøremål kan utføres av ufaglærte.

Stabil og lojal arbeidskraft

Undersøkelser viser at 55+ er en stabil og lojal arbeidskraft som er svært dedikert og engasjert i jobben. De har lite fravær og mye kunnskap.

Mange opplever også at det er fint å få hjelp av en person på egen alder. I dagens travle hverdag skal alt skje så fort. Våre folk arbeider minst like fort som andre, men har tid til en kopp kaffe, om kunden ønsker det.

Alt dette gjør at det å arbeide i Seniorene er så mye mer enn bare en jobb