Skip to main content

Vi har nye nettsider, - har du en tilbakemelding til oss? ☀️ 

Julen 2023Året 2023 er på hell og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har valgte å kjøpe tjenester fra Seniorene eller på annen måte viste interesse for oss.

I Seniorene er vi opptatt av de nære ting, lokalmiljøet og alle jobber som er viktig og meningsfylt, men der det kan vanskelig å finne noen som kan utføre/hjelpe.

Å være i arbeid/aktivitet er viktig for alle – også pensjonister. Det å bidra, spre glede og få bruke sin arbeidslyst til å utføre småjobber for andre – dette vet vi er viktig for våre ansatte. Vår historie strekker seg tilbake til 2016. og det er veldig kjekt at vi i dag er over 200 ansatte fordelt på 20 avdelinger i Norge og vokser stadig. Vi håper du har vært fornøyd med arbeidet som ble utført hos deg.

Seniorene er et ideelt selskap, det betyr at eierne ikke tar utbytte fra selskapet. Overskudd i selskapet skal gå til veldedig foreninger med mye frivillighet.

I år har vi valgt å støtte disse lokale organisasjonene

Damene i dalen: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087041808142 
en frivillig organisasjon som har som hovedmål å hjelpe mennesker som har kommet i vanskelig situasjon økonomisk. De deler ut mat hver fredag til mennesker som trenger det. Maten er hentet på Matsentralen Oslo, blir pakket og delt ut her nord i Hurdal

Tid kafe: https://www.tidkafe.no/ 
Medmennesker i alle aldre kan få komme og bidra med sine styrker og få kjenne at det er plass til dem - om det er for å ha noen drikke kaffe med eller bidra med frivillig arbeid. Tid kafé er et møtested for hele bygda. Tid kafé drives non-profitt, er bygd på frivillighet og står for Tilhørighet, Inkludering og Deltagelse. Tid kafe holder til i Follebu.

Hjelpende hender: https://hjelpendehender.no/

Hjelpende Hender driver hygieneartikkel- og matutdeling daglig til vanskeligstilte på Romerike, alt fra alenemødre og eldre til rusavhengige. Utdeling av klær, kjøkkenutstyr, ting og tang er daglig aktivitet. De bistår også med å skaffe brukte hvitevarer og møbler gjennom sitt nettverk, og kjører det hjem til folk. .

 

Gate team Oslo: https://gateteamoslo.no/

Gate team Oslo gjør en tøff hverdag for Oslos mange rusavhengige og hjemløse litt bedre med sitt lavteksel tilbud. Hver onsdag kl. 17 deler frivillige ut varme klær, soveposer, sko, mat og varmt drikke til de som trenger det, i tillegg til samtaler og det at de blir sett og hørt.

 

Nyenga: https://www.nyenga.no/new/no/

Frivillig stiftelse i Norge som etablere og drive barnehjem i Uganda basert lokale ressurser og bærekraftig utvikling. Gjennom omsorg og læring bidrar de til at barna kan skape en fremtid for seg selv – og kommende generasjoner. Samarbeidet med lokalsamfunnet skal stimulere til virksomhet, og bidra til å skape engasjement og forståelse i møte mellom ulike kulturer

 

Kroerløypa:

Kroerløypa er et nett av tur/skiløyper som holdes oppe og tilgjengelig for alle året rundt. Deler av løypenettet er av en slik standard at det er tilgjengelig for barnevogn- og rullestoltrafikk. Mange benytter seg av disse løypene for å komme seg ut og oppleve fin natur, og få fysisk og mentalt påfyll. Til fots, på sykkel, i rullestol eller på ski

Varmestuens Venner: https://varmestuen.no/
Varmestuens Venner er en organisasjon som siden 1973 har hjulpet noen av de svakeste menneskene i samfunnet. I lokaler sentralt i Stavanger kan alle uansett tilstand ta turen innom for en prat, litt varme, få rene klær, ta en dusj og få et godt måltid varm mat.

Gjennom ditt engasjement i Seniorene har du vært med å bidra til at dette er mulig å dele ut til sammen kr. 100.000, - til disse organisasjonene.

Takk for at du har vært med å bidra til at

  • Over 200 seniorer i Norge har fått fine arbeidshverdager, kollega og sosialt miljø samtidig som de har utført viktige jobber for lokalmiljøet.
  • Pengene har sirkulert. Samfunnet har fått tilbakeført ca. 50 % av timekostnaden i form av skatter og avgifter. Våre ansatte har fått «påtoppen penger» som de kan bruke i lokalmiljøet og vil dermed være med å bidra til levende miljø.
  • Vi bidrar til å bedre folkehelsen både blant ansatte og kunder. Overgangen fra jobb til pensjonist kan være vanskelig, vi er med å lette overgangen. Samtidig som våre sosiale seniorer skaper god opplevelse for våre kunder.
  • Vi støtter 6 frivillige organisasjoner der hjelpen er målrettet og direkte til de som trenger det mest.